Om oss

FRA BEIARN VTA TIL BEIARVEKST AS


 

I 2005 ble Beiarn VTA AS stiftet. Som eiere stod Beiarn kommune og Bodø Industri AS med hver sin halvpart. Bedriften fikk tilsagn på 5 VTA plasser, og hadde kontorsted på kommunehuset på Moldjord. Lokalt næringsliv i kommunen leide inn arbeidstakere fra firmaet.

I 2008 startet Beiarn VTA opp garnbøteri. Til denne oppgaven tok man i bruk tilgjengelige rom på gamle Trones skole.

I 2010 ble det vedtatt at det skulle føres opp et nytt bygg som skulle huse både produksjonsrom og kontorer i Beiarn VTA.

Bygget var klart til inflytting i 2011, og omtrent samtidig  skiftet selskapet navn til BeiarVekst AS, for å kunne favne et bredere område innen attføringssektoren.

I 2011/2012 inngikk BeiarVekst produksjons-, og leveringsavtale med frukt og grønt-leverandøren Odd Langdalen i Bodø. Det ble kjøpt inn maskiner og produksjonsutstyr for foredling av frukt, salat og grønnsaker, og foruten Odd Langdalen ble det blant annet levert salatblandinger til dagligvarebutikker lokalt og fruktsalat til charterflyvninger fra Bodø.

I 2014 tok man et valg om å avslutte samarbeidet med Odd Langdalen. Salg og inntjening ble ikke som forventet, og BeiarVekst måtte begynne å se seg om etter nye og bedre oppgaver.

Samtidig med dette var Bodø-firmaet Arctic Mustard AS på utkikk etter en produksjonspartner for sine produkter. I denne prosessen ble Beiarn kommune forespurt om muligheter i Beiarn, og slik ble BeiarVekst koblet inn.

Gammelt produksjonsutstyr ble solgt, og nytt tappe og mikseutstyr ble kjøpt inn, og i august 2014 ble de første glassene med «Mimi Sennepssaus» kjørt ut fra produksjonslokalene på Trones. Etter hvert startet også produksjon av Aioli og Sterksennep under samme merkenavn.

I 2015 ble det levert ca 40.000 enheter med Sennepssaus, Aioli, Sterksennep, samt spesialproduktet Julesennep som ble lansert i november.

I dag har BeiarVekst 8 VTA-plasser, som er fordelt på 9 arbeidstakere. Selskapet sysselsetter i tillegg 3 ordinært ansatte i 100 % stilling. BeiarVekst AS ble i november 2015 sertifisert for tredje gang i henhold til prinsippene i EQUASS Assurance, og er i så måte godkjent tiltaksarrangør i to nye år, frem til neste sertifisering i 2017.

Våre eiere

Beiarn kommune  50%

Beiarn kommune 50%

Bodø Industri AS 50%

Bodø Industri AS 50%